Zmiany w ryczałcie od 2024 r. – więcej przedsiębiorców skorzysta z opodatkowania w tej formie

euro, money, finance-870755.jpg

od stycznia, zgodnie z projektem nowych przepisów, limit przychodów, uprawniający przedsiębiorców do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego, ma wzrosnąć z 2 000 000 euro do 3 000 000 euro. W związku z tym wielu przedsiębiorców, którzy przekraczają obecny limit przychodów, może rozważyć wybór tej formy opodatkowania. Dla kogo ryczałt może być korzystny? – przypominamy.

Ryczałt to jedna z chętniej wybieranych form opodatkowania przez przedsiębiorców po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Ta forma opodatkowania pozwala na opłacanie w sposób ryczałtowy składki zdrowotnej. Jednak nie wszyscy mogli z niego korzystać z uwagi na limit, który niedługo ma zostać zmieniony i podwyższony.

Dla kogo ryczałt może być korzystny?

Ryczałt może być korzystny dla pewnych grup zawodowych. Jednak jak każda z form opodatkowania, ma swoje plusy i minusy.

Stawka ryczałtu jest zmienna w zależności od rodzaju działalności. Podstawą tej formy opodatkowania jest przychód, niezależnie od poniesionych kosztów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku tej formy opodatkowania stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności i mieści się w przedziale od 2 do 17%. Przedsiębiorca płaci podatek od przychodu bez odliczania kosztów jego uzyskania.

W zakresie ryczałtu wysokość podatku zależy od wykonywanych usług/sprzedawanych towarów.

Stawki dla podatników opłacających ryczałt:

 • 17% – dostępny dla przedsiębiorców wykonujących usługi w ramach wolnego zawodu, np. adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, tłumaczy, rzeczników patentowych.
 • 15% – dla przedsiębiorców świadczących usługi m.in. reprodukcji nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży motocykli, pośredników w sprzedaży hurtowej, firm zajmujących się magazynowaniem, przechowywaniem cieczy i gazów, przedsiębiorców nabywających prawa licencyjne, firmy dziennikarskie, fotograficzne, reklamowe itp.
 • 14% – dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej, prac architektonicznych i inżynierskich oraz projektowania.
 • 12% – dla usług programistycznych, wydawania pakietów gier, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, usług związanych z oprogramowaniem, instalowania oprogramowania, zarządzania siecią i systemami informatycznymi.
 • 10% – dla odpłatnego zbycia nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych.
 • 8,5% – limit przychodów do 100 000 zł, powyżej limitu 12,5%. Ryczałt 8,5% można stosować przy usługach najmu, podnajmu, dzierżawy, zakwaterowania, badań naukowych, wynajmu samochodów itp.
 • 8,5% (bez limitu) – dla działalności usługowej, gastronomicznej, usług w zakresie zwalczania pożarów, edukacji, działalności bibliotek, archiwów, muzeów, usług wykonywanych na powierzonym materiale itp.
 • 5,5% – dla przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą, roboty budowlane, przewóz towarów taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, prowizje z działalności handlowej itp.
 • 3% – dla przedsiębiorców gastronomicznych, handlu, rybaków, odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku.
 • 2% – dla przychodów ze sprzedaży wyrobów przetworzonych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Składka zdrowotna na ryczałcie

Składka zdrowotna dla osób rozliczających się ryczałtem również jest ryczałtowa i przyjmuje jedną z trzech wartości. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest bowiem od poziomu rocznych przychodów przedsiębiorcy:

 • Przychody do 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Przychody 60 000 – 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Przychody > 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.
Kwota przychoduWysokość składki zdrowotnej w 2023 r.
0 – 60 000 zł376,16 zł
60 000,01 – 300 000 zł626,93 zł
> 300 000 zł1128,48 zł

Kto nie może stosować ryczałtu?

Nie każdy jednak może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które:

 • Opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej.
 • Korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.
 • Osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki.
 • Osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
 • Osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 • Wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto ryczałtem nie mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji prawnej swojej działalności, ani przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Kto powinien rozważyć ryczałt jako opodatkowanie swojej działalności?

Ryczałt może być dobrą alternatywą dla skali podatkowej, pod warunkiem, że stawka ryczałtu jest niższa, a przychody są wyższe niż I próg podatkowy na skali podatkowej, a podatnik ma prawo do jego zastosowania. Ryczałt może opłacić się np. prawnikom świadczącym usługi w ramach wolnego zawodu i niezatrudniającym pracowników, albo przedsiębiorcom prowadzącym działalność budowlaną. Ryczałt może być dobrym wyborem przy zawodach medycznych oraz dla informatyków. W sytuacji, gdy przedsiębiorca wybierze ryczałt, a firma przynosi straty, musi liczyć się z tym, że jest zobowiązany do zapłacenia określonej kwoty podatku.

Każda sytuacja jednak wymaga szczegółowej analizy, najlepiej przy udziale doradcy podatkowego, który pomoże wybrać najlepszą formę opodatkowania dla przyszłego przedsiębiorcy.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz