Zawieszenie działalności gospodarczej

W trudnych sytuacjach finansowych przedsiębiorcy często podejmują decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej. Niemniej jednak pojawia się wiele pytań związanych z zakresem tego, czego nie wolno robić w trakcie okresu zawieszenia. Przedstawiamy odpowiedzi!

Zawieszenie działalności gospodarczej – Kiedy?

Zawieszenie działalności gospodarczej to przerwa w prowadzeniu biznesu, a korzystać z niej można, jeśli w danym momencie nie zatrudnia się pracowników. Możliwości zawieszenia są szerokie:

  • Na dowolnie długi okres – jednak nie krótszy niż 30 dni.
  • Dowolną ilość razy.
  • Z dowolnego powodu, na przykład z powodu przejściowych problemów finansowych. Data zawieszenia może być datą złożenia wniosku, datą wcześniejszą lub późniejszą.

Zawieszenie działalności gospodarczej – Jak to zrobić?

Aby zawiesić działalność, konieczne jest złożenie wniosku CEIDG-1, który stanowi prośbę o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • Osobiście w urzędzie gminy.
  • Listownie – wymaga notarialnego podpisu.
  • Elektronicznie – wymaga użycia podpisu elektronicznego.
  • Przez pośrednika – z użyciem pełnomocnictwa (z opłatą w wysokości 17 zł).

Zawieszenie działalności gospodarczej – ZUS

Wartością dodaną zawieszenia działalności jest brak obowiązku płacenia składek ZUS, ponieważ nie podlega się tym ubezpieczeniom. Faktu zawieszenia nie trzeba nawet zgłaszać do ZUS-u; wystarczy zgłoszenie do CEIDG.

Przy podejmowaniu kroków w kierunku zawieszenia, istotne jest, aby zwrócić uwagę na moment decyzji. Jeśli zawiesisz działalność w trakcie miesiąca, konieczne będzie uiścić składkę za cały ten okres.

Zawieszenie działalności gospodarczej – Czego nie można robić?

Wielu przedsiębiorców nurtuje pytanie, czego nie wolno robić podczas zawieszenia działalności gospodarczej. W tym okresie nie można prowadzić działalności ani osiągać z tego tytułu przychodów. Zakazuje się również świadczenia tych samych usług, które są objęte zakresem Twojej działalności, na podstawie innych umów. Osoba w zawieszeniu nie ma także prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz