Ważne Informacje dotyczące Abolicji od ZUS!

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez „Rzeczpospolitą”, przedsiębiorstwa zalegające ze składkami do ZUS mają szansę na skorzystanie z abolicji, pod warunkiem…

Dowiedz się więcej