Faktura bez VAT – kto może ją wystawić?

Faktura bez VAT jest niemal identyczna z tradycyjną fakturą, która obejmuje opłatę podatkową. W tym przypadku jednak istnieją określone warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z tego rodzaju dokumentu. Poniżej przedstawiamy, jak to wygląda w praktyce.

Jak powszechnie wiadomo, faktura jest dokumentem potwierdzającym zdarzenie gospodarcze. Faktura bez VAT charakteryzuje się tym, że od wartości transakcji nie jest naliczany ani odprowadzany podatek VAT. W momencie wystawiania takiej faktury, kwota netto automatycznie staje się kwotą brutto, co oznacza, że nie ma konieczności odprowadzania podatku VAT do urzędu skarbowego.

Można skorzystać z faktury bez VAT w przypadku:

 1. Zwolnienia podmiotowego (do limitu obrotu 200 tys. zł),
 2. Zwolnienia przedmiotowego (ze względu na rodzaj wykonywanej działalności),
 3. Czynności niepodlegających VAT (np. eksport usług lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług).

Prawo do wystawiania faktury bez VAT obowiązuje w sytuacji, gdy spełniasz następujące warunki:

 1. Twoje przychody (wartość sprzedaży) nie przekroczyły w poprzednim roku limitu 200 tysięcy zł. Jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, również przysługuje ci prawo do zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem, że nie planujesz przekroczenia limitu.
 2. Nie podejmujesz sprzedaży towarów lub usług wykluczonych ze zwolnienia podmiotowego na mocy ustawy, tj. m.in. sprzedaży wyrobów akcyzowych, metali szlachetnych, elektroniki lub części samochodowych. Osoby oferujące usługi doradcze, prawnicze lub jubilerskie również nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Taką fakturę wystawiasz, gdy świadczysz usługi lub sprzedajesz towary wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Dotyczy to m.in. usług edukacyjnych, medycznych, finansowych i ubezpieczeniowych. W przypadku zagranicznych klientów również wystawia się fakturę bez VAT, ponieważ miejsce rozliczenia podatku jest krajem nabywcy.

Wystawianie faktury bez VAT zasadniczo nie różni się od tradycyjnej, z wyjątkiem braku informacji o stawkach i kwotach podatku VAT. Do obowiązkowych elementów należy jednak:

 1. Data wystawienia i kolejny numer faktury,
 2. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, wraz z ich adresami,
 3. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 4. Miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 5. Cena jednostkowa towaru lub usługi,
 6. Kwota należności ogółem.

Możesz również polubić