Jak zachować się podczas kontroli skarbowej

Podczas kontroli skarbowej w firmie istotne jest zachowanie się rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa oraz współpraca z organami skarbowymi. Oto kilka wskazówek dotyczących postępowania podczas takiej kontroli:

  1. Zachowanie spokoju i uprzejmości: Zachowaj spokój i uprzejmość w trakcie kontroli. Niepokój lub agresja mogą tylko utrudnić sytuację.
  2. Współpraca z kontrolerami: Udzielaj informacji zgodnie z prawdą i w miarę możliwości udostępniaj dokumenty czy inne potrzebne materiały kontrolerom.
  3. Przygotowanie dokumentów: Przed kontrolą warto zebrać i uporządkować wszystkie dokumenty związane z działalnością firmy, takie jak faktury, umowy, rachunki bankowe itp.
  4. Pytaj o niejasności: Jeśli nie rozumiesz lub potrzebujesz dodatkowych informacji odnośnie postawionych pytań czy żądań kontrolerów, śmiało się pytaj.
  5. Nie usuwaj ani nie modyfikuj dokumentacji: Nie próbuj usuwać czy modyfikować dokumentacji podczas kontroli. Może to zostać potraktowane jako próba utrudnienia kontroli i prowadzić do poważniejszych konsekwencji.
  6. Zachowanie prywatności pracowników: Zapewnij pracownikom prywatność w trakcie kontroli, jeśli kontrolerzy chcieliby przeprowadzić rozmowy z nimi.
  7. Zachowanie kopii dokumentów: Warto mieć kopie dokumentów dostarczanych kontrolerom w przypadku, gdyby były potrzebne w późniejszym czasie.
  8. Współpraca z doradcą podatkowym: W przypadku wątpliwości lub gdy kontrola wydaje się bardziej skomplikowana, warto skorzystać z usług doradcy podatkowego, który pomoże w prawidłowej interpretacji przepisów.
  9. Pamiętaj o terminach i obowiązkach: Po zakończeniu kontroli skarbowej ważne jest przestrzeganie ewentualnych terminów na przedstawienie dodatkowych dokumentów czy też uzgodnienie ewentualnych korekt podatkowych.
  10. Zachowanie dyskrecji: Informacje o kontroli skarbowej w firmie powinny być traktowane poufnie. Nie rozpowszechniaj tych informacji bez uzgodnienia z odpowiednimi osobami w firmie.

Pamiętaj, że współpraca z organami skarbowymi jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania firmy oraz dla uniknięcia ewentualnych nieprzyjemności czy sankcji.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz