Rewolucja w Fakturach od 2024 roku!

Ministerstwo Finansów ogłosiło ważne zmiany dotyczące wystawiania faktur przez przedsiębiorców. Od 1 lipca 2024 roku wszyscy przedsiębiorcy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, będą zobowiązani wystawiać faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To kolejny krok w digitalizacji procesów biznesowych.

📑 Prace nad wytycznymi w toku!

Resort finansów aktualnie pracuje nad wytycznymi, które pomogą przedsiębiorcom spoza Polski zrozumieć, czy także muszą korzystać z KSeF. Te wytyczne będą kluczowe dla firm, które nie mają swojej siedziby w Polsce, ale prowadzą działalność gospodarczą w kraju.

🌐 Fakturowanie ustrukturyzowane dla wszystkich!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców od lipca 2024 roku. Nawet ci spoza Polski, którzy spełniają kryteria prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, zostaną objęci tym obowiązkiem.

🔄 Warto zaznaczyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy spoza Polski będą objęci tym obowiązkiem.

Wyjątki dotyczą podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce, którzy korzystają z procedur szczególnych, takich jak OSS i IOSS, na rzecz nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności.

📅 Terminy do zapamiętania!

Przedsiębiorcy mają czas do 15 stycznia 2025 roku, aby dostosować się do nowych zasad fakturowania. Ministerstwo Finansów przypomina, że obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale dla niektórych podatników obowiązek korzystania z systemu wejdzie w życie z półrocznym opóźnieniem.

To kluczowy krok w modernizacji polskiego systemu finansowego. Przedsiębiorcy, bądźcie gotowi na nowe wyzwania i śledźcie aktualizacje Ministerstwa Finansów! 🌐📈

#KFSeF #FakturyElektroniczne #TransformacjaBiznesu

Możesz również polubić

Dodaj komentarz